Beleidsverklaring

RAEPSAET PRODUCT DESIGN draagt kwaliteit hoog in het vaandel, het belangrijkste doel is dan ook om het vertrouwen van de klanten te winnen en een duurzame relatie op te bouwen door kwaliteitsvolle diensten te leveren voor ontwikkeling, productie, verificatie en test van elektromechanische componenten en systemen.

De kwaliteitsdoelstelling van RAEPSAET PRODUCT DESIGN is om alle processen van het bedrijf (het verstrekken van diensten, het aanhouden van levertermijnen en het verstrekken van correcte informatie naar de klanten, de levering van producten en diensten die voldoen aan de kwaliteitsverwachtingen) te optimaliseren om zo te kunnen voldoen aan de eisen van de klanten.

RAEPSAET PRODUCT DESIGN streeft ernaar om met een constante kwaliteit aan deze klanteneisen te voldoen. Om deze doelstelling te bereiken hebben wij geschikte, enthousiaste en verantwoordelijke medewerkers. Het management ondersteunt het kwaliteitsstreven door het verschaffen van de nodige infrastructuur en werkingsmiddelen. De constructieve medewerking van alle medewerkers, die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van hun werk, helpt RAEPSAET PRODUCT DESIGN bij het continu verbeteren van de kwaliteit.

Kwaliteit ontstaat niet enkel door controle, maar moet zelf bewerkstelligd, gepland en geproduceerd worden, vandaar dat iedereen mee verantwoordelijk is voor de kwaliteit. Fouten vermijden is beter dan fouten te moeten rechtzetten. Indien fouten in de loop van een project (van offerte, input, productie tot transport) opgemerkt worden zullen deze dan ook onmiddellijk gemeld en opgelost worden.

Affligem, 8 oktober 2021

Gert Van der Plas  Kevin De Valck
General Manager Operations Manager